ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μεταφορά του μαθήματος «Μηχανική IV»

Το μάθημα του 4ου εξαμήνου «Μηχανική IV» μεταφέρεται την Τετάρτη στο αμφιθέατρο 2, ίδια ώρα 14.45-17.30.

Ο διδάσκων
Ι. Κομίνης