ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές»

Η επι πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές» του 2ου εξ. θα πραγματοποιηθει την Τετάρτη 20/2/2019 και ώρες 15.00-18.00 στο αμφιθέατρο 2

Ο εξεταστής
Β. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
(email:)