ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Αρχές Μετάδοσης Μικροκυματικών & Οπτικών Σημάτων»

Η επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Αρχές Μετάδοσης Μικροκυματικών & Οπτικών Σημάτων», προγραμματίστηκε για την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019, στις 12.00, στο Παλαιό κτίριο Ηλεκτρολόγων, 2ος όροφος, γραφείο 2.1.27.

εκ μέρους του διδάσκοντα
από τη Γραμματεία ΣΕΜΦΕ