ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού»

Η επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος «Προγραμματισμός με Εφαρμογές στην Επιστήμη του Μηχανικού» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14/2/2019 και ώρα 9:00-11:00 στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υυπολογιστών του ΕΜΠ (αιθ. ΔΕΠΥ Α + Β)