ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εξέταση του μαθήματος «Δίκαιο»

Η εξέταση του μαθήματος «Δίκαιο» μεταφέρεται την Τετάρτη 6/2/2019 και ώρα 12.00 στο κτ. ζ Μηχανολόγων Μηχανικών, αιθ. 202, 204, 206, 207