Η ΣΕΜΦΕ στο ΕΜΠ

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) άρχισε να λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Με τη δημιουργία της νέας αυτόνομης Σχολής στο εσωτερικό του, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) αναγνώρισε το γεγονός ότι, τουλάχιστον από τον 19ο αιώνα, η τεχνολογία και οι επιστήμες αναπτύσσονται σε ολοένα και στενότερη γόνιμη διασύνδεση. Το γεγονός αυτό στήριζε και στηρίζει τη μακρά παράδοση μεγάλων ευρωπαϊκών πολυτεχνείων, όπως η École Polytechnique στη Γαλλία, αλλά και τη σύγχρονη πρακτική διάσημων τεχνολογικών ιδρυμάτων, όπως το Massachusetts Institute of Technology (MIT) στις ΗΠΑ. Η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της ΣΕΜΦΕ εντός του ΕΜΠ καλλιεργείται τόσο από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της όσο και από τα μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία συντονίζει ή στα οποία συμμετέχει, και τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών της. Αναλυτικότερα, η ΣΕΜΦΕ (1) υποστηρίζει την αναγκαία εκπαίδευση όλων των μηχανικών στις μαθηματικές, φυσικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, (2) εκπαιδεύει το ανθρώπινο δυναμικό που θα έχει τις δυνατότητες, όχι μόνο να συμβάλλει στην ανάπτυξη των ίδιων των μαθηματικών και φυσικών επιστημών, αλλά και να επιλύσει εκείνα τα προβλήματα εφαρμογών που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις στις εν λόγω επιστήμες και (3) καλλιεργεί συνεργίες σε ερευνητικό επίπεδο ανάμεσα στις διάφορες Σχολές του ΕΜΠ. Έτσι η ΣΕΜΦΕ δημιουργήθηκε και παραμένει οργανικό μέρος του ΕΜΠ.    

Διαβάστε Περισσότερα..