Κόντος Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3014
  • Fax:   +30-210-772-3025
  • Γραφείο:   005 κτ. Φυσικής

 

 Συνεργάτης Ερευνητής στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας, ΕΚΕΦΕ ‘Δημόκριτος’

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Οπτική Φασματοσκοπία Συμπυκνωμένης Ύλης

Σπουδές

  • Πτυχίο Φυσικής, 1989, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Διδακτορικό στη Φυσική, 1994, Πανεπιστήμιο Warwick, UK.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ηλιακά κελιά ευαισθητοποιημένα με χρωστικές ή περοβσκίτες, με έμφαση στην κατασκευή, το χαρακτηρισμό και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της σταθερότητας τους - Φωτοκατάλυση και υπερυδροφιλικότητα σε υμένια TiO2 - Δέσμευση και μετατροπή CO2 σε υδρογονάνθρακες. Η έρευνα συμπεριλαμβάνει τη σύνθεση TiO2 σε μορφή νανοσωματιδίων και νανοσωλήνων, την ευαισθητοποίησή τους με χρωστικές ή κβαντικές τελείες και τη τροποποίησή τους (εμπλουτισμός με αμέταλλα, ενεργοποίηση με μέταλλα και ανθρακοειδή). Επίσης μεγάλο μέρος της έρευνας αφιερώνεται στον οπτικό χαρακτηρισμό με φασματοσκοπία Raman, φωτοφωταύγεια και απορρόφηση UV-ορατού, και το μορφολογικό χαρακτηρισμό με μικροσκοπίες σάρωσης ηλεκτρονίων SEM και ατομικών δυνάμεων AFM ημιαγώγιμων νανοϋλικών και υμενίων, συμπεριλαμβανομένων των περοβσκιτικών αλογονιδίων που έχουν αποκτήσει πρόσφατα μεγάλο ενδιαφέρον σε εφαρμογές της οπτοηλεκτρονικής.
  • Μελέτη βιολογικών συστημάτων με φασματοσκοπίες απορρόφησης, φωταύγειας και Raman. Ενδεικτική εφαρμογή η διάκριση καρικικών από υγείς ιστούς