Γιατί να σπουδάσω στη ΣΕΜΦΕ

Γιατί ένα ισχυρό υπόβαθρο στα μαθηματικά, τη φυσική και τις εφαρμογές τους μπορεί να αξιοποιηθεί ως εφαλτήριο για πολλές διαφορετικές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές – ιδιαίτερα χρήσιμο εφόδιο στον διαρκώς μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο.

Γιατί μπορείς να καλλιεργήσεις το ενδιαφέρον σου για τα μαθηματικά και τη φυσική ώστε να συμβάλλεις μελλοντικά στη βασική έρευνα σε αυτούς τους κλάδους.

Γιατί μπορείς να αποκτήσεις εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες με τις οποίες μαθηματικοί και φυσικοί επιλύουν περίπλοκα προβλήματα σε άλλες επιστήμες όπως η χημεία ή η βιολογία, σε κλάδους μηχανικών και στη τεχνολογία, στην ιατρική, στην οικονομία και τις επιχειρήσεις, στη βιομηχανία και τη διοίκηση.

Γιατί μπορείς να αναπτύξεις την κριτική σκέψη αλλά και τον αναστοχασμό πάνω σε ανθρώπινες αξίες και αρχές.

Η ΣΕΜΦΕ φιλοδοξεί να είναι ένας φιλόξενος ακαδημαϊκός χώρος για εσένα, κάθε νέο με τέτοιες επιθυμίες και στόχους. Και καταβάλλει διαρκώς προσπάθεια μέσα από τη συγκρότηση και αναμόρφωση κατάλληλων προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

Διαβάστε Περισσότερα..