Μετά τη ΣΕΜΦΕ τί;

Η  Σχολή, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους φοιτητές και διπλωματούχους της, διεκδίκησε και διεκδικεί τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων της. Στις προσπάθειές της ενώθηκαν όλες οι συνιστώτες της Σχολής, διδάσκοντες-φοιτητές-διπλωματούχοι και τις στήριξε διαχρονικά η πολυτεχνειακή κοινότητα με αποφάσεις των διοικητικών οργάνων του Ιδρύματος. Μερικά παραδείγματα για την επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων μας:

1. Τον Σεπτέμβριο του 2007 υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα για την «Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου», ΠΔ 199 (ΦΕΚ Τεύχος πρώτο, Αρ. Φύλλου 226, 14 Σεπτεμβρίου 2007), στο οποίο περιγράφονται οι περιοχές δυνατότητας ανάπτυξης δραστηριοτήτων των διπλωματούχων μας, με βάση τα επιστημονικά τους εφόδια

Στο Προεδρικό Διάταγμα 199/2007, το οποίο υπήρξε προϊόν ακαδημαϊκού διαλόγου και ενεκρίθη από το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ)- όργανο στο οποίο συμμετέχουν οι Πρυτάνεις όλων των Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της χώρας και εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων- αφενός καθορίζεται η φυσιογνωμία της Σχολής και αφετέρου περιγράφονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων μας

2. Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους διπλωματούχους μας, όπου καταγράφεται ότι μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ψηφίστηκε ο Νόμος 3687/2008, δηλαδή συμπληρώθηκε ο νόμος του 1985, που προφανώς δεν μπορούσε να περιλαμβάνει τη ΣΕΜΦΕ αφού η Σχολή ιδρύθηκε το 1999, ώστε οι διπλωματούχοι μας να λαμβάνουν μέρος στον ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Μια άλλη επαγγελματική διέξοδος για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ είναι αυτή του Φυσικού Ιατρικής. Για να κατοχυρωθεί και αυτή η δυνατότητα για τους αποφοίτους μας, η Σχολή μερίμνησε για την  τροποποίηση της μέχρι τότε ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός προσόντων για την επαγγελματική απασχόληση των Φυσικών Νοσοκομείων» που είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β 280–1983 (πολύ πριν ιδρυθεί η ΣΕΜΦΕ). Έτσι, το 2009 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (τεύχος Β’, αρ. φύλλου 532) η σχετική τροποποίηση που συμπεριέλαβε και τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ στους έχοντες τα προαπιτούμενα βασικά προσόντα για την επαγγελματική απασχόληση ως «Φυσικοί Νοσοκομείων». Σημειώνουμε ότι πλέον ικανός αριθμός αποφοίτων μας είναι σήμερα κάτοχοι της άδειας άσκησης επαγγέλματος «Φυσικού Νοσοκομείων», κατόπιν επιτυχών εξετάσεων  στο ΥΥΚΑ, καθώς και μέλη της ΕΦΙΕ.

4. Η Σχολή έχει  προχωρήσει σε πολύχρονες προσπάθειες για την ένταξη των διπλωματούχων της στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).  Οι ενέργειές της έτυχαν της ομόφωνης έγκρισης της επιστημονικής επιτροπής που δημιουργήθηκε με απόφαση της Πρυτανείας του ΕΜΠ και απαρτιζόταν από διακεκριμένους επιστήμονες από όλες τις Σχολές του Ιδρύματος (2009), ενώ η επίσης ομόφωνη απόφαση της Σχολής  εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΕΜΠ (6-2-2009) και εστάλη από τον Πρύτανη του ΕΜΠ στο ΤΕΕ το αίτημα της ΣΕΜΦΕ για την ένταξη των διπλωματούχων της στο ΤΕΕ, σε νέα ειδικότητα,  που έχει την καθολική υποστήριξη του Ιδρύματος, αν και έχει κατά καιρούς απασχολήσει τα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ δεν έχει γίνει ακόμη αποδεκτό.

5. Στο χώρο αυτό παρατίθεται επίσης η μελέτη «Οι Απόφοιτοι της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 2002 – 2004 στην αρχή της σταδιοδρομίας τους. Σπουδές – Εργασία» που είχε εκπονηθεί το Νοέμβριο του 2007 από τη Σχολή σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιδρύματος και η οποία αναδεικνύει τη δυναμική πορεία των πρώτων διπλωματούχων μας σε διάφορους τομείς. Η μελέτη αυτή έδειξε ότι οι διπλωματούχοι μας απασχολούνται με αξιώσεις στον επαγγελματικό στίβο και είναι ανταγωνιστικοί σε πλήθος κλάδων συναφών με τα εφόδια τους, παρ’ όλο που η Σχολή εκείνη την εποχή, μη όντας μία από τις παραδοσιακές σχολές του Πολυτεχνείου, δεν είχε ακόμη επαρκή αναγνωρισιμότητα στον εργασιακό χώρο. Επίσης καταγράφει λαμπρές επιτυχίες των διπλωματούχων μας στον ακαδημαϊκό χώρο διεθνώς. Σήμερα εκπονείται  από τον ίδιο φορέα αντίστοιχη μελέτη για την επικαιροποίηση των συμπερασμάτων.

6. Η δυναμική πορεία της ΣΕΜΦΕ και των διπλωματούχων μας στους διάφορους τομείς που δραστηριοποιούνται, όπως για παράδειγμα στον επαγγελματικό στίβο, στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στον ακαδημαϊκό χώρο κ.ά, στην Ελλάδα και διεθνώς, κατεγράφη θετικά και στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης της Σχολής, τον Σεπτέμβρη του 2013.