Αποτελέσματα Κατατακτηρίων εξετάσεων

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και σύμφωνα με το ΦΕΚ 1517/3/11.05 το οποίο αφορά στις κατατακτήριες εξετάσεις, και το οποίο ορίζει ότι στη σειρά επιτυχίας των υποψηφίων περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 30 μονάδες από τα τρία εξεταζόμενα μαθήματα, προκύπτει ότι από τους διαγωνισθέντες υποψηφίους, επιτυχόντες είναι οι κ.κ. Βακράκος Φωκίων, Ματράκα Δήμητρα, Ντέισυ Σταμάτης-Ιωάννης και Χάιδος Φώτιος, οι οποίοι εισάγονται στο 1ο εξάμηνο σπουδών της Σχολής μας

 απο τη γραμματεία ΣΕΜΦΕ