Μέλη ΔΕΠ

Καραφύλλης Ιάσων

Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-4478
  • Γραφείο:   3.19

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Μαθηματική Θεωρία Ελέγχου

Σπουδές

  • 1998-2003: Ph.D. in Mathematics, Dept. of Mathematics, National Technical University of Athens. Advisor: John Tsinias. Ph.D. Thesis: “Time-Varying Feedback and Nonuniform Stability”, Athens, Greece, 2003
  • 1995-1997: M.Sc. in Mathematics, Dept. of Mathematics, University of Minnesota
  • 1994-1995: M.Sc. in Process Integration, Dept. of Process Integration, University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST)
  • 1989-1994: Dept. of Chemical Engineering, National Technical University of Athens)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Θεωρία Ευστάθειας Δυναμικών Συστημάτων με έμφαση στη Lyapunov θεωρία ευστάθειας αβέβαιων, μη γραμμικών, ντετερμινιστικών συστημάτων. Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου, με έμφαση στην επίλυση προβλημάτων σταθεροποίησης με ανάδραση, στην επίλυση προβλημάτων παρακολούθησης και ύπαρξης/σχεδιασμού παρατηρητών για αβέβαια, μη γραμμικά, ντετερμινιστικά συστήματα.

Ανάθεση Διδασκαλίας Μαθημάτων κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος

ΜΑΘΗΜΑ

Εξαμ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜ.

ΣΧΟΛΗ

ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

8

Ε-ΚΜ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

5

Ε-ΚΜ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

8

Ε-ΚΜ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

9

Ε-ΚΜ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

8

 

ΣΗΜΜΥ

2020-21

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

1

 

ΣΜΜΜ

2020-21

Ώρες υποδοχής σπουδαστών

ΗΜΕΡΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ

Δευτέρα

11-1

e-mail, webex

Παρασκευή

9-11

e-mail, webex