Ομότιμοι Καθηγητές

Καδιανάκης Νικόλαος

Ομότιμος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1771
  • Γραφείο:   3.17

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Διαφορική Γεωμετρία στη Μηχανική

Σπουδές

  • Διδακτορικό: University of Liverpool, U.K.
  • Master: University of Liverpool, U.K.
  • Πτυχίο: Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Εφαρμοσμένη Διαφορική Γεωμετρία
  • Γεωμετρικές Μέθοδοι στην Μηχανική
  • Μηχανική Συνεχών Μέσων και Θεωρητική Μηχανική