Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Στέλιος Σπυρίδων

Ε.ΔΙ.Π.
 • Βαθμίδα:   Ε.ΔΙ.Π.
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1622
 • Γραφείο:   κτ. Γεν.Εδ. Ε (Ζ) Γρ. 102

 

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Επιστημολογία και Ηθική Φιλοσοφία

Σπουδές

 • Διδακτορικό Δίπλωμα, διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MA) Ευρωπαϊκές Σπουδές Επικοινωνίας, Διεθνής Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, Ολλανδία
 • Πτυχίο Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Εφαρμοσμένη Ηθική
 • Επιστημολογία
 • Πειραματική Φιλοσοφία

Ώρες υποδοχής φοιτητών

 • Εαρινό Εξάμηνο 2023-24: Δευτέρα και Τρίτη 09.00-11.00