Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Ριζάκη Αικατερίνη

Ε.ΔΙ.Π.
 • Βαθμίδα:   Ε.ΔΙ.Π.
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1612
 • Γραφείο:   Κτ. Γεν.Εδ. Ε, 1ος όροφος, Γραφείο 110

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Αρχές Παιδαγωγικής, Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Σπουδές

 • Διδακτορικό δίπλωμα στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πτυχίο Φυσικού Τμήματος, Φυσικομαθηματικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Δίπλωμα Παιδαγωγικής Ακαδημίας, Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων
 • Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Δίπλωμα Μαράσλειου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Επιστήμες της Αγωγής
 • Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες