Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Δούμας Αριστείδης

Ε.ΔΙ.Π.
 • Βαθμίδα:   Ε.ΔΙ.Π.
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1767
 • Fax:   +30-210-772-1775
 • Γραφείο:   Γραφείο: 3.15

Γνωστικό Αντικείμενο

 •  

Σπουδές

 • Πτυχίο: Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1997.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Μαθηματικά, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, 2001.
 • Tίτλος Διπλωματικής: «Continuous deposit strategy. The jump CD case.»
 • Διδακτορικό στα Μαθηματικά, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
 • Τίτλος διατριβής: «Ασυμπτωτική συμπεριφορά των ροπών μιας κατηγορίας τυχαίων μεταβλητών.»

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Θεωρία Πιθανοτήτων
 • Στοχαστικά μοντέλα