Μέλη ΔΕΠ

Γιαννακόπουλος Αντώνιος

Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Καθηγητής
  • Γραφείο:   Κτίριο Αντοχής Υλικών (Ζ)

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Θεωρία Ελαστικότητας και Φαινόμενα Ευστάθειας

Σπουδές

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα