Μέλη ΔΕΠ

Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1641
 • Fax:   +30-210-772-3025
 • Γραφείο:   104 κτ. Φυσικής

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Υπολογιστική Φυσική με Έμφαση στη Φυσική Υψηλών Ενεργειών

Σπουδές

 • Ph.D., Theoretical Physics, Physics Dept., Syracuse University, Syracuse, NY
 • M.Sc. Physics, Physics Dept., Syracuse University, Syracuse, NY
 • Πτυχίο, Φυσικό Τμήμα, Φυσικομαθηματική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Θεωρία Χορδών.
 • Κβαντική Βαρύτητα.
 • Πλεγματικές Θεωρίες Πεδίου.
 • Υπολογιστική Φυσική.
 • Πρότυπα Πινάκων.