Μέλη ΔΕΠ

Αλεξόπουλος Θεόδωρος

Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3019
 • Τηλ Εργαστηρίου:   +30-210-772-3623
 • Fax:   +30-210-772-3025
 • Γραφείο:   2.11

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών

Σπουδές

 • Ph.D. in Physics, University of Wisconsin-Madison, USA
 • Masters in Physics, University of Wisconsin-Madison, USA
 • Πτυχίο, Φυσικό Τμήμα, Φυσικομαθηματική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών
 • Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
 • Σχεδίαση Ανιχνευτικών και Ηλεκτρονικών Διατάξεων

Ανάθεση Διδασκαλίας Μαθημάτων κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος

ΜΑΘΗΜΑ

Εξαμ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜ.

ΣΧΟΛΗ

ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

6

(Π)-Ε-ΚΦ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Κ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι

8

(Π)-ΥΚΦ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Κ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ

9

(Π)-ΥΚΦ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ

7

(Π)

ΣΗΜΜΥ

2020-21

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ - ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ

 

Μεταπτυχιακό

ΣΕΜΦΕ

2020-21

Ώρες υποδοχής σπουδαστών

ΗΜΕΡΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

17:00 – 19:00

VIDEO

ΤΡΙΤΗ

17:00 – 19:00

VIDEO