Μέλη ΔΕΠ

Αλεξόπουλος Θεόδωρος

Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3019
 • Τηλ Εργαστηρίου:   +30-210-772-3623
 • Fax:   +30-210-772-3025
 • Γραφείο:   2.11

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών

Σπουδές

 • Ph.D. in Physics, University of Wisconsin-Madison, USA
 • Masters in Physics, University of Wisconsin-Madison, USA
 • Πτυχίο, Φυσικό Τμήμα, Φυσικομαθηματική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ανιχνευτικών Συστημάτων για τα Πειράματα Φυσικής Υψηλών Ενεργειών καθώς και Εφαρμογές τους σε άλλα ερευνητικά πεδία.
 • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Συστημάτων για τη λήψη δεδομένων από ανιχνευτές.
 • Μελέτη Φυσικής στο Πείραμα ATLAS στο Μεγάλο Αδρονικό επιταχυντή (LHC).
 • Κβαντικοί υπολογιστές.