Μέλη ΔΕΠ

Γεωργούλης Εμμανουήλ

Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1778
  • Γραφείο:   3.05

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Αριθμητική Ανάλυση

Σπουδές

  • 1999-2003: University of Oxford, D.Phil. in Numerical Analysis
  • 1998-1999: University of Cambridge, Part III of the Mathematical Tripos
  • 1994-1998: University of Athens, Ptychion (B.Sc.) in Mathematics

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Computational Methods for Partial Differential Equations
  • Approximation Theory