Μέλη ΔΕΠ

Κομίνης Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Επίκουρος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1690
  • Γραφείο:   κτίριο Αντοχής Υλικών (Ζ)

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Κλασσική Δυναμική Μηχανικών Συστημάτων

Σπουδές

  •  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •