Μέλη ΔΕΠ

Γάσπαρης Ιωάννης

Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1768
  • Γραφείο:   3.24

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Συναρτησιακή Ανάλυση

Σπουδές

  • 9/1991-12/1995 Ph.D., The University of Texas at Austin. Thesis Advisor: H. P. Rosenthal.
  • 1986-1990 B.A. in Mathematics, University of Athens, Greece

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Functional Analysis
  • Operator Theory

Μαθήματα