Μέλη ΔΕΠ

Κουρκουλής Σταύρος

Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1263, +30-210-772-4025
  • Fax:   +30-210-772-1302
  • Γραφείο:   κτίριο Αντοχής Υλικών (Ζ)

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Πειραματική Μηχανική του Παραμορφωσίμου Στερεού

Σπουδές

  •  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •  

Μαθήματα