Μέλη ΔΕΠ

Κοντού Ευαγγελία

Καθηγήτρια
  • Βαθμίδα:   Καθηγήτρια
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1219
  • Fax:   +30-210-772-1302
  • Γραφείο:   κτίριο Αντοχής Υλικών (Ζ)

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Μηχανική και Φυσική Συμπεριφορά των Πολυμερών και Συνθέτων Υλικών

Σπουδές

  • Πτυχίο: Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, 1978
  • Ph.D.: Διδακτορική διατριβή, Γενικό Τμήμα, ΕΜΠ, 1985

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Μηχανική και Φυσική των Πολυμερών και των Σύνθετων Υλικών. Μελέτη της θερμομηχανικής συμπεριφοράς αντιπροσωπευτικών πολυμερικών συστημάτων, όπως θερμοσκληρυνόμενα (εποξειδικές ρητίνες, πολυουρεθάνες), θερμοπλαστικά (πολυστυρένιο, πολυμεθακρυλικό μεθύλιο, πολυκαρβονικό), πολυμερικοί υγροί κρύσταλλοι, ημικρυσταλλικά πολυμερή (πολυαιθυλένια, πολυπροπυλένιο). Πειραματική μελέτη και καταστατική περιγραφή βουλκανισμένων ελαστομερών (ενισχυμένων με carbon black, ή όχι). Πειραματική και θεωρητική μελέτη μη-γραμμικής ιξωδοελαστικότητας. Πειραματική και θεωρητική μελέτη της πλαστικής συμπεριφοράς των πολυμερών, καθώς και πολυμερικών συνθέτων υλικών (ινωδών και κοκκωδών). Πρόσφατα ερευνητικά ενδιαφέροντα αφορούν στη μελέτη των πολυμερικών νανοσύνθετων υλικών, την επίδραση των εγκλεισμάτων στις μεταβάσεις των υλικών, καθώς και στην ανάπτυξη ενός μικρομηχανικού μοντέλου για την ενισχυτική δράση των νανοεγκλεισμάτων.