Μέλη ΔΕΠ

Θεοτόκογλου Ευστάθιος

Ομότιμος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1303
  • Fax:   +30-210-772-1302
  • Γραφείο:   κτίριο Αντοχής Υλικών (Ζ)

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Υπολογιστικές και Αναλυτικές Μέθοδοι στη Μηχανική των Υλικών

Σπουδές

  • 1979, Δίπλωμα, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
  • 1984, Ph.D, Τομέας Μηχανικής-Γενικό Τμήμα, ΕΜΠ(1984)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες του κ. Θεοτόκογλου περιλαμβάνουν τα παρακάτω αντικείμενα: Υπολογιστική Μηχανική -Μέθοδος των Πεπερασμένων- Μέθοδος των Συνοριακών Στοιχείων και Oλοκληρωτικών Μετασχηματισμών, Αναλυτικές μέθοδοι στη Μηχανική, Γραμμική και μη Γραμμική Ελαστικότητα, Θραυστομηχανική, Σύνθετα Υλικά, Επισκευή των Κατασκευών, Φθορά και Κόπωση των Υλικών, Μεταυλικά στις Κατασκευές, Αλληλεπίδραση ρευστών στερεών.

Ανάθεση Διδασκαλίας Μαθημάτων κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος

ΜΑΘΗΜΑ

Εξαμ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜ.

ΣΧΟΛΗ

ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

8

Ε-ΚΜ, ΚΦ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι

8

Ε-ΚΜ, ΚΦ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

9

Ε-ΚΜ, ΚΦ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

9

Ε-ΚΜ, ΚΦ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

9

Ε-ΚΜ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

3

YK

ΣΠΜ

2020-21

ΑΜΕΜ

9

EY

ΣΝΜ

2020-21

ΔΟΚΟΙ-ΠΛΑΚΕΣ-ΚΕΛΥΦΗ

8

EY

ΣΝΜ

2020-21

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Ι

 

(Μ)

ΣΧΜ

2020-21

ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

(Μ)

ΣΧΜ

2020-21

ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΛΙΚΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

(Μ)

ΣΕΜΦΕ,ΣΧΜ

2020-21

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ

 

(Μ)

ΣΕΜΦΕ,ΣΧΜ

2020-21

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

 

(Μ)

ΣΕΜΦΕ,ΣΧΜ

2020-21

CAE ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

(Μ)

ΣΜΜ

2020-21

Ώρες υποδοχής σπουδαστών

ΗΜΕΡΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ

 ΔΕΥΤΕΡΑ

12-14

e-mail, διαδικτυακή επικοινωνία με webex,  skype

ΤΡΙΤΗ

11-13

e-mail, διαδικτυακή επικοινωνία με webex,  skype