Μέλη ΔΕΠ

Θεοτόκογλου Ευστάθιος

Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1303
  • Fax:   +30-210-772-1302
  • Γραφείο:   κτίριο Αντοχής Υλικών (Ζ)

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Μηχανική των Θραύσεων

Σπουδές

  • Diploma in Civil Engineering, National Technical University Athens, 1974
  • National Technical University Athens, Dept. of Engineering Science, Section of Mechanics, Ph.D. in Numerical Methods in Mechanics (1984)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • The research, at its main part, belongs in the area of Computational Mechanics, covering a wide spectrum of it (Finite Element Method, Integral Equations, Boundary Element Method and Integral Transformations) and in Analytical Methods in Mechanics (Linear and non-linear mechanics, linear and non-linear elasticity) . The boundary value problems which are confronted, concern elasticity problems, fracture mechanics problems, as well as coupled fields, composite materials, structure repair, wear and fatigue of materials. Finally, another field of activities regards matters of education, with an emphasis in writing books in the topics of Mechanics of Material Finite Elements, Composite Materials and Constructions, Computational Fracture Mechanics, Boundary Element Method, Damage Tolerance Design.