Μέλη ΔΕΠ

Βόντα Φιλία

Καθηγήτρια
 • Βαθμίδα:   Καθηγήτρια
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1699
 • Fax:   +30-210-772-1775
 • Γραφείο:   2.15

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Πιθανότητες Στατιστική

Σπουδές

 • Ph.D. degree in Mathematical Statistics, M.A. degree in Mathematical Statistics University of Maryland, USA (1986 - 92)
 • B.Sc. degree in Mathematics, University of Patras, Greece (1980 - 84)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ανάλυση Επιβίωσης
 • Θεωρία Αξιοπιστίας
 • Μη παραμετρική και Ημιπαραμετρική Στατιστική
 • Ιατρική Στατιστική
 • Βιοστατιστική
 • Μέτρα απόκλισης
 • Ελεγχοι Καλής Προσαρμογής
 • Στατιστικός Ελεγχος Ποιότητας
 • Στατιστική Μοντελοποίηση
 • Μέθοδοι Επιλογής Μεταβλητών
 • Χρονοσειρές

Ανάθεση Διδασκαλίας Μαθημάτων κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος

ΜΑΘΗΜΑ

Εξαμ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜ.

ΣΧΟΛΗ

ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

4

ΥΚ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

7

Ε-ΚΜ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

4

YK

ΣΠΜ

2020-21

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

2

YK

ΣΑΤΜ

2020-21

Ώρες υποδοχής σπουδαστών

ΗΜΕΡΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

10:30-12:30

e-mail

ΤΡΙΤΗ

1:30-3:30 Χειμερινό Εξάμηνο

10:30-12:30 Εαρινό εξάμηνο

e-mail