Μέλη ΔΕΠ

Κουσουρής Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-4447
 • Fax:   +30-210-772-3025
 • Γραφείο:   209

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Πειραματική φυσική υψηλών ενεργειών με εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων σε πειράματα επιταχυντών

Σπουδές

 • Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικών Επιστημών (PhD), Τμήμα Φυσικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος", Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc), Τμήμα Φυσικής, Τομέας Πυρηνικής Φυσικής & Στοιχειωδών Σωματιδίων, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Πτυχίο, Φυσικό Τμήμα, Φυσικομαθηματική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ανάλυση δεδομένων του πειράματος CMS στο CERN με έμφαση σε μετρήσεις ακριβείας του καθιερωμένου προτύπου (κβαντική χρωμοδυναμική, παραγωγή του top quark, ιδιότητες του σωματιδίου Higgs) και αναζήτηση νέας φυσικής σε τελικές καταστάσεις με αδρονικούς πίδακες.
 • Ανακατασκευή, βαθμονόμηση και ιδιότητες αδρονικών πιδάκων.
 • Ανάπτυξη καλοριμετρικών ανιχνευτικών διατάξεων για την αναβάθμηση του πειράματος CMS.