Μέλη ΔΕΠ

Ζήσης Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-4711
  • Fax:   +30-210-772-1302
  • Γραφείο:   κτ. Αντ.Υλικ.

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Μικρομηχανική του Παραμορφωσίμου Στερεού και Μηχανική των Επαφών

Σπουδές

  • Απόφοιτος της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του ΕΜΠ.
  • Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Cambridge – Department of Engineering

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εμπίπτουν στην περιοχή της Μικρομηχανικής των Υλικών και στην περιοχή της Μηχανικής των Επαφών. Ένα σημαντικό μέρος της έρευνας μου αφορά στις γενικευμένες θεωρίες συνεχούς μέσου. Υλικά των οποίων η μηχανική συμπεριφορά περιγράφεται διαμέσου των γενικευμένων θεωριών συνεχούς μέσου είναι τα κυψελωτά υλικά, τα κοκκώδη υλικά, τα κεραμικά, τα άμορφα υλικά και τα πολυμερή. Τα προβλήματα μελετώνται με τη χρήση προχωρημένων αναλυτικών (integral equations and asymptotic analysis) και αριθμητικών μεθόδων (finite element) ενώ γίνεται χρήση και πειραματικών μεθόδων όπου αυτό είναι δυνατό.

Ανάθεση Διδασκαλίας Μαθημάτων κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος

ΜΑΘΗΜΑ

Εξαμ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜ.

ΣΧΟΛΗ

ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (ΣΤΑΤΙΚΗ)

1

ΥΚ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

1

 

ΣΠΜ

2020-21

MHXANIKH TOY ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

2

 

ΣΠΜ

2020-21

Ώρες υποδοχής σπουδαστών

ΗΜΕΡΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ

Δευτέρα

12:00 – 14:00

e-mail, διαδικτυακή επικοινωνία με webex

Παρασκευή

12:00 – 14:00

e-mail, διαδικτυακή επικοινωνία με webex