Μέλη ΔΕΠ

Ζήσης Αθανάσιος

Επίκουρος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Επίκουρος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-4711
  • Fax:   +30-210-772-1302
  • Γραφείο:   κτ. Αντ.Υλικ.

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Μικρομηχανική των Υλικών

Σπουδές

  •  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •