Μέλη ΔΕΠ

Συμβώνης Αντώνιος

Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3199
  • Fax:   +30-210-772-1775
  • Γραφείο:   3.18

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Σπουδές

  • Ph.D in Computer Science, University of Texas at Dallas, USA, 1991
  • Master in Computer Science, University of Texas at Dallas, USA, 1989
  • Diploma in Computer Engineering and Information Sciences, University of Patras, Greece, 1987

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Θεωρητική Πληροφορική με έμφαση σε Αλγόριθμους και Πολυπλοκότητα (Απεικόνιση Γραφημάτων, Θεωρία Γραφημάτων, Υπολογιστική Γεωμετρία). Οπτικοποίηση Δεδομένων. Ιδιωτικότητα, Προστασία Δεδομένων και Ασφάλεια. Ανάπτυξη Λογισμικού.

Ώρες υποδοχής σπουδαστών

ΗΜΕΡΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ

10:00-12:00

SKYPE (asymvonis)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10:00-12:00

SKYPE (asymvonis)