Μέλη ΔΕΠ

Συμβώνης Αντώνιος

Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3199
  • Fax:   +30-210-772-1775
  • Γραφείο:   3.18

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Σπουδές

  • Ph.D in Computer Science, University of Texas at Dallas, USA, 1991
  • Master in Computer Science, University of Texas at Dallas, USA, 1989
  • Diploma in Computer Engineering and Information Sciences, University of Patras, Greece, 1987

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • My primary research interests are in the theoretical aspects of Computer Science, focusing on algorithms and their complexity (graph drawing, packet routing, parallel computation, graph theory, computational geometry).

Μαθήματα