Μέλη ΔΕΠ

Αρβανιτάκης Αλέξανδρος

Επίκουρος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Επίκουρος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1754
  • Γραφείο:   3.12

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Μαθηματική Ανάλυση και Εφαρμογές

Σπουδές

  •  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •