Μέλη ΔΕΠ

Κοντοκώστας Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Επίκουρος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1772
  • Γραφείο:   3.02

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Γεωμετρικές Απεικονιστικές Μέθοδοι

Σπουδές

  •  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •  

Γεωμετρικές Απεικονιστικές Μέθοδοι