Μέλη ΔΕΠ

Κοντοκώστας Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Επίκουρος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1772
  • Γραφείο:   3.02

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Γεωμετρικές Απεικονιστικές Μέθοδοι

Σπουδές

  • 1999 Διδακτορικό στα Μαθηματικά & 1995 Μεταπτυχιακό στα Μαθηματικά: University of Notre Dame, Department of Mathematics, Indiana, U.S.A.
  • 1992 Πτυχίο στα Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Μαθηματικό Τμήμα.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Τοπολογία χαμηλών διαστάσεων
  • Θεωρία κόμπων
  • Γεωμετρία

Ανάθεση Διδασκαλίας Μαθημάτων κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος

ΜΑΘΗΜΑ

Εξαμ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜ.

ΣΧΟΛΗ

ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

5

Ε-ΚΜ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

8

ΥΚΜ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1

 

ΣΑΤΜ

2020-21

ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

2

 

ΣΑΤΜ

2020-21

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

3

 

ΣΑΤΜ

2020-21

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1

 

ΣΠΜ

2020-21

Ώρες υποδοχής σπουδαστών

ΗΜΕΡΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ

Δευτέρα

15:30-17:30

e-mail

Τρίτη

15:30-17:30

e-mail