Μέλη ΔΕΠ

Κολέτσος Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1642
 • Γραφείο:   2.04

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Αριθμητική Ανάλυση στο Μη Κυρτό Βέλτιστο Έλεγχο

Σπουδές

 • Διδακτορικό: Βέλτιστος Έλεγχος Μη Γραμμικών Παραβολικών Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων, θεωρία και Αριθμητική Ανάλυση, Ε.Μ.Π.
 • Master: Πληροφορική και Επιχειριασιακή Έρευνα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα
 • Πτυχίο: Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Βέλτιστος Έλεγχος
 • Βελτιστοποίηση
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Διαχείριση Εναέριας Κυκλοφορίας

Ανάθεση Διδασκαλίας Μαθημάτων κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος

ΜΑΘΗΜΑ

Εξαμ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜ.

ΣΧΟΛΗ

ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

8

Ε-ΚΜ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

7

Ε-ΚΜ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

3

 

ΣΠΜ

2020-21

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

4

 

ΣΗΜΜΥ

2020-21

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

6

 

ΣΗΜΜΥ

2020-21

Ώρες υποδοχής σπουδαστών

ΗΜΕΡΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

10:30 – 12:30

e-mail, ΤΗΛ. 2108032527, zoom, webex

ΤΡΙΤΗ

10:30 – 12:30

e-mail, ΤΗΛ. 2108032527, zoom, webex

ΤΕΤΑΡΤΗ

10:30 – 12:30

e-mail, ΤΗΛ. 2108032527, zoom, webex