Μέλη ΔΕΠ

Κοκκίνης Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Επίκουρος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1700
  • Γραφείο:   2.08

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Αριθμητική Ανάλυση στο Μή Κυρτό Βέλτιστο Έλεγχο

Σπουδές

  • Διδακτορικό: Θεωρία και Προσέγγιση Προβλημάτων Βέλτιστου Ελέγχου Μη γραμμικών Ελλειπτικών Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων, Ε.Μ.Π.
  • Master: Πληροφορική και Επιχειριασιακή Έρευνα, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα
  • Πτυχίο: Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Βέλτιστος Έλεγχος
  • Βελτιστοποίηση
  • Αριθμητική Ανάλυση

Ανάθεση Διδασκαλίας Μαθημάτων κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος

ΜΑΘΗΜΑ

Εξαμ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜ.

ΣΧΟΛΗ

ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

8

Ε-ΚΜ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

3

 

ΣΑΤΜ

2020-21

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

4

 

ΣΗΜΜΥ

2020-21

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

6

 

ΣΗΜΜΥ

2020-21

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ

8

 

ΣΝΝΜ

2020-21

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

3

 

ΣΝΝΜ

2020-21

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

3  

ΣΜΜΜ

2020-21

Ώρες υποδοχής σπουδαστών

ΗΜΕΡΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

12:30-14:30

e-mail, webex

ΤΕΤΑΡΤΗ

10:30-12:30

e-mail, webex