Μέλη ΔΕΠ

Παπαδόπουλος Γιάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3041
  • Γραφείο:   013, ισόγειο Κτηρίου Φυσικής

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Εφαρμογές των laser στη Βιοφυσική ή/και στη Βιοφωτονική

 

Σύντομο βιογραφικό

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος αποφοίτησε από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στο εργαστήριο Οπτικής της Ομοσπονδιακής Πολυτεχνικής Σχολής της Λωζάνης και συνέχισε την ερευνητική του δραστηριότητα στο “Bioimaging and neurophotonics lab” του νοσοκομειακού πανεπιστημίου Charité του Βερολίνου και του πανεπιστημίου Humboldt. 

Τα τελευταία χρόνια έχει εργαστεί σε διαφορετικές θέσεις στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης των εταιριών Intel, Magic Leap και ams-OSRAM εστιάζοντας σε οπτικές αρχιτεκτονικές επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) και μικροσκοπικές συσκευές ανίχνευσης και μελέτης βιολογικών φαινομένων σε φορητές συσκευές. 

Από τον Μάη του 2023 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τομέα Φυσικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Τα βασικά του ερευνητικά ενδιαφέροντα σχετίζονται γενικά με την οπτική, την οπτική μικροσκοπία, την βιοφωτονική με έμφαση σε εφαρμογές βιοιατρικής έρευνας και τεχνολογίας καθώς και σε οπτοηλεκτρονικές διατάξεις για τη μελέτη βιολογικών φαινομένων σε φορητές συσκευές. Πιο συγκεκριμένα έχει ασχοληθεί με το πρόβλημα της μελέτης και του ελέγχου το φωτός για τη διάδοση βαθιά μέσα σε σκεδαστικά μέσα όπως οι βιολογικοί ιστοί.