Μέλη ΔΕΠ

Γιαννόπουλος Απόστολος

Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1770
 • Fax:   +30-210-772-1775
 • Γραφείο:   323

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Μαθηματική Ανάλυση

Σπουδές

 • 1993: University of Crete, PhD in Mathematics
 • 1988: University of Crete, MSc in Mathematics
 • 1986: National and Kapodistrian University of Athens, BSc in Mathematics

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Convex Geometric Analysis
 • Functional Analysis
 • Probabilistic Methods in Analysis