Μέλη ΔΕΠ

Καραποστόλη Γεωργία

Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Βαθμίδα:   Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3016
 • Γραφείο:   214 κτίριο Φυσικής

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Πειραματική φυσική υψηλών ενεργειών

Σπουδές

 • PhD, Πειραματική φυσική υψηλών ενεργειών, Πανεπιστήμιο Αθηνών & Doctoral Student στο CERN (Γενεύη, Ελβετία)
 • MSc, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Πυρηνικής Φυσικής & Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 • Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής,  Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ανάλυση δεδομένων για τη διερεύνηση Νέας Φυσικής με έμφαση στις “εξωτικές” διασπάσεις του μποζονίου Higgs, με το πείραμα CMS στο CERN.
 • Αναβάθμιση του συστήματος λήψης δεδομένων του CMS με εφαρμογές που βασίζονται στη Μηχανική Μάθηση.
 • R&D για τα ηλεκτρονικά και την επεξεργασία δεδομένων καλοριμετρικών ανιχνευτικών διατάξεων, στο LHC και σε μελλοντικά πειράματα.
 • Έρευνες για Νέα Φυσική σε μελλοντικά πειράματα επιταχυντών (FCC - Future Circular Collider, etc)

Ανάθεση Διδασκαλίας Μαθημάτων κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος

ΜΑΘΗΜΑ

Εξαμ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜ.

ΣΧΟΛΗ

ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ).

1

(Y) ΥΚ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

2023-24

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ)

2

(Υ) ΥΚ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2023-24

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΦΤΕ)

 

ΣΕΜΦΕ

2023-24

Ώρες υποδοχής σπουδαστών

ΗΜΕΡΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ

Τρίτη 9:30 - 11:30πμ Γραφείο, email

Πέμπτη

9:30 - 11:30πμ

Γραφείο, email