Μέλη ΔΕΠ

Βασιλακοπούλου Χριστίνα

Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Βαθμίδα:   Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1755
  • Fax:   +30-210-772-1755
  • Γραφείο:   304

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Θεωρία Κατηγοριών και Άλγεβρα

Σπουδές

  • 2014 Διδακτορικό, Faculty of Mathematics, University of Cambridge
  • 2010 Μεταπτυχιακό, Faculty of Mathematics, University of Cambridge
  • 2009 Πτυχίο, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Μονοειδείς κατηγορίες, θεωρία εμπλουτισμού, δυϊκές αλγεβρικές δομές και δράσεις, Hopf άλγεβρες, διπλές και 2-κατηγορίες, εφαρμογές στη μοντελοποίηση συστημάτων

Ώρες υποδοχής σπουδαστών

ΗΜΕΡΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Πέμπτη

11:30-14:00

Παρασκευή

10:00-11:30