Μέλη ΔΕΠ

Γρηγοριάδης Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Επίκουρος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1763
  • Γραφείο:   Τομέας Μαθηματικών Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. 3.09

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Μαθηματική Ανάλυση

Σπουδές

  • 2015: Υφηγεσία (Habilitation), Μαθηματικό Τμήμα TU Darmstadt
  • 2005–2009: Διδακτορικό, Μαθηματικό Τμήμα ΕΚΠΑ
  • 2003-2006: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Μαθηματικό Τμήμα ΕΚΠΑ
  • 1999-2003: Πτυχίο Μαθηματικών, Μαθηματικό Τμήμα ΕΚΠΑ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Περιγραφική Θεωρία Συνόλων. Εφαρμογές στην Ανάλυση

Ώρες υποδοχής σπουδαστών

ΗΜΕΡΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ

Τρίτη

11:00-13:00

Webex (συνεννόηση με email)

Τετάρτη

11:00-13:00

Webex (συνεννόηση με email)