Μέλη ΔΕΠ

Τσιπολίτης Γεώργιος

Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-2984
  • Fax:   +30-210-772-3021
  • Γραφείο:   2.13

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Σπουδές

  • Διδακτορικό στη φυσική στοιχειωδών σωματιδίων, Πανεπιστήμιο McGill
  • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master Πανεπιστημίου McGill
  • Πτυχίο Φυσικής , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Πειράματα CMS & RD51