Μέλη ΔΕΠ

Τσέτσερης Λεωνίδας

Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3046
  • Fax:   +30-210-772-3025
  • Γραφείο:   3.11

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης

Σπουδές

  • Ph.D. in Physics, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.
  • MSc in Physics, University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.
  • Πτυχίο, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Θεωρητική και Υπολογιστική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης και Επιστήμη των Υλικών Υπολογισμοί από Πρώτες Αρχές Νανοϋλικά, διδιάστατα υλικά

Ανάθεση Διδασκαλίας Μαθημάτων κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος

ΜΑΘΗΜΑ

Εξαμ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜ.

ΣΧΟΛΗ

ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

5

(Π) ΥΚΦ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

6

(Π) ΥΚΦ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (?)

5

(Π)

ΣΧΜ

2020-21

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

2

(Μ)

ΣΕΜΦΕ

2020-21

Ώρες υποδοχής σπουδαστών

ΗΜΕΡΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ

Τετάρτη

10:30-12:30

Teams

Πέμπτη

10:30-12:30

Teams