Μέλη ΔΕΠ

Ράπτης Ιωάννης

Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3044
  • Fax:   +30-210-772-3025
  • Γραφείο:   0.09

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Οπτική Φασματοσκοπία Συμπυκνωμένης Ύλης

Σπουδές

  • Διδακτορικό στη Φυσική, ΕΜΠ.(1988)
  • Μεταπτυχιακές Σπουδές, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (1981-82)
  • Πτυχίο, Φυσικό Τμήμα, Φυσικομαθηματική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (1975-80)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Φασματοσκοπική Μελέτη (Raman, PL) σε ημιαγωγικά υλικά των ομάδων IV (Si, Ge, SiC), III-V (GaAs, InP, InSb, AlSb, GaP) και II-VI (CdTe, CdZnTe), σε μορφή συμπαγή ή χαμηλών διαστάσεων, σε διηλεκτρικά υλικά, σε συνθήκες περιβάλλοντος και μεταβλητής θερμοκρασίας και πίεσης, a-Si και nc-Si σε συνθήκες ανόπτησης με laser, καθώς και μελέτη των θερμο- και ηλεκτρο-χρωμικών ιδιοτήτων μεταλλικών οξειδίων (π.χ., VO2, V2O5), και οπτική φασματοκσοπία βιολογικών συστημάτων

Ανάθεση Διδασκαλίας Μαθημάτων κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος

ΜΑΘΗΜΑ

Εξαμ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜ.

ΣΧΟΛΗ

ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΙ (ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΑ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

3

(Π) ΥΚ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

8

(Π) Ε-ΚΦ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ)

1

(Π)

ΣΗΜΜΥ

2020-21

ΦΥΣΙΚΗ (ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΙΚΗ)

2

(Π)

ΣΠΜ

2020-21

ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

4

(Π)

ΣΗΜΜΥ

2020-21

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ι

1

(Μ)

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

2

(Μ)

ΣΕΜΦΕ

2020-21

Ώρες υποδοχής σπουδαστών

ΗΜΕΡΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

15:00 – 17:00

SKYPE (yraptis1957)

ΤΕΤΑΡΤΗ

10:30 – 12:30

SKYPE (yraptis1957)