Μέλη ΔΕΠ

Κανελλόπουλος Βασίλειος

Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1764
  • Γραφείο:   3.16

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Μαθηματική Ανάλυση και Εφαρμογές

Σπουδές

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα