Μέλη ΔΕΠ

Κόκκορης Μιχαήλ

Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3029
 • Fax:   +30-210-772-3025
 • Γραφείο:   2.16

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Πειραματική Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές

Σπουδές

 • Ph.D. Γενικό Τμήμα ΕΜΠ
 • Μ.Sc. Texas A&M University, USA
 • Πτυχίο, Φυσικό Τμήμα, Φυσικομαθηματική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ion Beam Analysis.
 • Low-energy nuclear reactions.
 • Neutron physics.