Μέλη ΔΕΠ

Κεχαγιάς Αλέξανδρος

Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-3036
 • Fax:   +30-210-772-3025
 • Γραφείο:   3.18

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Θεωρητική Φυσικη Υψηλών Ενεργειών και Βαρύτητα

Σπουδές

 • Διδακτορικό, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 • Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Υπερσυμμετρία.
 • Υπερβαρύτητα.
 • Κβαντική Θεωρία Πεδίου.
 • Θεωρία Χορδώ., Κοσμολογία.