Μέλη ΔΕΠ

Ήργες Νίκος

Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-2923
 • Fax:   +30-210-772-3025
 • Γραφείο:   3.15

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών

Σπουδές

 • Ph.D. in Physics, University of Florida, USA
 • Πτυχίο, Φυσικό Τμήμα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Κβαντική Θεωρία Πεδίου.
 • Νέες Διαστάσεις Χωρόχρονου.
 • Μοντέλα πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο.
 • Ολογραφία.