Μέλη ΔΕΠ

Ήργες Νίκος

Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-2923
 • Fax:   +30-210-772-3025
 • Γραφείο:   3.15

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών

Σπουδές

 • Ph.D. in Physics, University of Florida, USA
 • Πτυχίο, Φυσικό Τμήμα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Κβαντική Θεωρία Πεδίου
 • Σύμμορφη Θεωρία Πεδίου
 • Φυσική πέρα από το καθιερωμένο πρότυπο
 • Νέες Διαστάσεις
 • Ολογραφία.

Ανάθεση Διδασκαλίας Μαθημάτων κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος

ΜΑΘΗΜΑ

Εξαμ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜ.

ΣΧΟΛΗ

ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

3

(Π) ΥΚ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

6

(Π) Ε-ΚΦ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ

8

(Π) Ε-ΚΦ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

Ώρες υποδοχής σπουδαστών

ΗΜΕΡΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

09:00-11:00

WEBEX

TETARTH

09:00-11:00

WEBEX