Μέλη ΔΕΠ

Δούκα Ευανθία

Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Βαθμίδα:   Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-4445
  • Γραφείο:   3.21

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Σπουδές

  •  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •  

Ώρες υποδοχής σπουδαστών

ΗΜΕΡΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

14:00-16:00

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

ΤΡΙΤΗ

11:00-13:00

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ