Μέλη ΔΕΠ

Καλδής Βύρων

Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-4044
  • Fax:   +30-210-772-1618
  • Γραφείο:   Κτ. Έ, 1ος όροφος

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Φιλοσοφία στην Ευρώπη

Σπουδές

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα