Μέλη ΔΕΠ

Γιαννόπαπας Βασίλειος

Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1481
 • Fax:   +30-210-772-3025
 • Γραφείο:   1.09

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης

Σπουδές

 • 1996 - Πτυχίο Φυσικής / ΕΚΠΑ
 • 1998 - ΠΜΣ στη Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης / ΕΚΠΑ
 • 2001 - Διδακτορικό Δίπλωμα / ΕΜΠ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Θεωρητική και Υπολογιστική Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης
 • Φωτονικά Υλικά
 • Μετα-υλικά
 • Πλασμονική
 • Κβαντική Οπτική
 • Κβαντική Τεχνολογία

Ανάθεση Διδασκαλίας Μαθημάτων κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος

ΜΑΘΗΜΑ

Εξαμ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜ.

ΣΧΟΛΗ

ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ

6

(Π) Ε_ΚΦ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ, ΟΠΤΙΚΕΣ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ

7

(Π) Ε_ΚΦ

ΣΕΜΦΕ

2020-21

ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

1

(Π)

ΣΧΜ

2020-21

ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2

(Μ)

ΣΕΜΦΕ

2020-21

Ώρες υποδοχής σπουδαστών

ΗΜΕΡΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

08:30-10:30

Google meet/ email

ΠΕΜΠΤΗ

08:30-10:30

Google meet/ email