Ομότιμοι Καθηγητές

Καλβουρίδης Τηλέμαχος

Ομότιμος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1691
  • Fax:   +30-210-772-1302
  • Γραφείο:   κτίριο Αντοχής Υλικών (Ζ)

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Κλασσική Δυναμική

Σπουδές

  •  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •