Ομότιμοι Καθηγητές

Δαφαλιάς Ιωάννης

Ομότιμος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1308
  • Fax:   +30-210-772-1302
  • Γραφείο:   κτίριο Αντοχής Υλικών (Ζ)

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Μηχανική Γ.

Σπουδές

  •  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •