Ομότιμοι Καθηγητές

Ανδριανόπουλος Νικόλαος

Ομότιμος Καθηγητής
  • Βαθμίδα:   Ομότιμος Καθηγητής
  • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1361
  • Fax:   +30-210-772-1302
  • Γραφείο:   κτίριο Αντοχής Υλικών (Ζ)

Γνωστικό Αντικείμενο

  • Πειραματική Μηχανική - Μηχανική των Θραύσεων

Σπουδές

  •  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  •